Alle betingelser finner du under fanen Vilkår & Betingeler/ Terms & Conditions
Ved eventuell retur:
Reklamasjon gis ved feil eller mangler på varen(e). Ta kontakt ved en evt. retur. Som regel finnes kun et av hvert produkt så bytte til tilsvarende produkt kan være vanskelig.

Reklamasjon KAN IKKE gjøres ved kjøp av f.eks
Feil størrelse, da alle produktene har oppgitt gode mål i sine beskrivelser.
Salgsvarer kan ikke byttes.

StrikkeBea tar følgende forbehold:
Force Majeure

Hendelser utenom StrikkeBea's kontoll, som ikke med rimelighet kan forutses, skal anses force majeure, noe som betyr at StrikkeBea frigjøres fra StrikkeBeas forpliktelser å oppfylle kontraktsfestede avtaler.

Eksempel på slike hendelser er statlige tiltak eller unnlatelse, ny eller endret lovgivning, konflikt, brann eller flom, sabotasje, ulykker, krig, naturkatastrofer, streik eller manglende levering fra leverandører. Force majeure omfatter også offentlige beslutninger som påvirker markedet negativt og produkter, for eksempel restriksjoner, advarsler, forbud etc.